Специализиран бизнес софтуер http://www.logintechnology.com No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
 
English
 
Начало

ДЗЗД "ТИС", гр. Варна
Булстат/ЕИК: 148099826
Ръководител: Тодор Петков

Отчети за 2010 год.

ГФО за 2010 г. балансБаланс
ГФО за 2010 г. ОПРОтчет за приходите и разходите
ГФО за 2010 г. паричен потокОтчет за паричния поток
ГФО за 2010 г. собствен капиталОтчет за собствения капитал
ГФО за 2010 г. счетоводна политикаСправка за оповестяване на счетоводната политика


Отчети за 2009 год.

ГФО за 2009 г. балансБаланс
ГФО за 2009 г. ОПРОтчет за приходите и разходите
ГФО за 2009 г. паричен потокОтчет за паричния поток
ГФО за 2009 г. собствен капиталОтчет за собствения капитал
ГФО за 2009 г. счетоводна политикаСправка за оповестяване на счетоводната политика


Отчети за 2008 год.

Публикуване ГФО за 2008 г.Баланс
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за приходите и разходите
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за паричния поток
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за собствения капитал
Публикуване ГФО за 2008 г.Справка за оповестяване на счетоводната политика


Отчети за 2007 год.

pic_pdf36.jpgБаланс
pic_pdf36.jpgОтчет за приходите и разходите
pic_pdf36.jpgОтчет за паричния поток
pic_pdf36.jpgОтчет за собствения капитал
pic_pdf36.jpgСправка за дълготрайните активи
pic_pdf36.jpgСправка за вземанията, задълженията и обезпечените заеми
pic_pdf36.jpgСправка за притежаваните ценни книжа
pic_pdf36.jpgСправка за участията в капиталите на други предприятия
pic_pdf36.jpgСправка за приходите и разходите от лихви
pic_pdf36.jpgСправка за извънредните приходи и разходи
pic_pdf36.jpgСправка за финансовите резултати
Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти