No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design След заявка Софтуер от Login Technology
 
 
English
 
Начало

Софтуер за сигнално охранителна дейност /СОД/
Login SOD

  Предназначен е за управление на дейността и документооборота във фирми, занимаващи се с охранителна дейност на офиси и недвижими имоти с технически средства.
  
Текуща версия на системата: 3.4  поддържа:
- номенклатура на обекти за охрана;
- номенклатура на лица и фирми, собственици или наематели на обектите;
- номенклатура на сигнално-охранителна техника, зони, лица за контакти и приложения за сключване на договори за охрана;

- сключване на договори за охрана и анекс към договор;
- генериране на периодични / месечни/, еднократни или разсрочени задължения по договори;
- плащане на задължения с издаване на разписка или генериране на фактура;
- начисляване на лихви при забавени плащания;
- уведомления към ОДМВР за поети/снети обекти от охрана и назначен/освободен персонал;

- продажби със стокови разписки /само с касов бон/
- фактуриране /дирктно издаване или от опис продажби със стокови разписки/;
- проформа фактури;
- отстъпки при продажбите;
- изпращане на фактури по е-маил;

- покупки със стокови разписки;
- фактури за покупка /дирктно въвеждане или от опис покупки със стокови разписки/;

- склад с автоматично водене на салдата при продажба или покупка на стоки;
- изписване с искания за разход
- изписване с протокол за предадени стоки и материали на техници при монтаж;
- продадена и техника под наем по обекти;
- прехвърляне на стоки и материали между складове;
- изписване на инструменти и машини с протокол за завеждането им на подотчетни лица;
- справки за произволен период за обороти и салда към произволна дата;

- въвеждане на плащания на документи в брой или по сметка, каса, банка;

- справки за произволен период за задължения и плащания, покупки, продажби, складови наличности и обороти;

- архив на данните;

pic_sot4.jpg

Поддържа необходимите номенклатури за описване и печат на договори за охрана като клиенти, лица за контакти, обекти, зони за охрана, датчици и т.н.

pic_sot1.jpg

Съобразно сключените договори автоматично се генерират задълженията на клиентите по месеци, поддържат се данни за внесени депозити, еднократни плащания като труд, монтаж, такси за справки и извадки, наказателни такси  и др.

pic_sot3.jpg

В системата е вграден модул за фактуриране Login Invoice Manager, като автоматично се генерира фактура съобразно текущото плащане.

pic_sot5.jpg
Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти