No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало


Login OIL

  Предназначен за управление на бензиностанции, магазини, складове.
  Предоставя възможност за гъвкаво ценообразуване съобразено с клиентска номенклатура, отстъпки към група клиенти, индивидуални отстъпки за клиенти, фиксирани цени към клиенти, комисионери.
  Води пълна отчетност за продажби и покупки, задълженията на клиентите, задълженията към доставчиците, каса и складовите наличности.
  Поддържа работа от неограниечен брой офиси или обекти.
  Справките освен на преглед, могат да се пренасочат към нормален Windows печат, DOS печат към матричен принтер или файл по избор на оператора.
  В модула е интегрирана системата за фактуриране LoginIM.
  В модула е интегрирана системата за сигурност LoginSM.

pic_pr_lo1.jpg
Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти