No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
НачалоLogin SMR

   Системата е предназначена за изготвяне на анализи и калкулации при строително-монтажни работи.
На тяхна база се изготвя оферта и договор с възложителя.
   Поддържат се фактуриране, доставки, склад и плащания.
  
   Разработeн e с Clarion 6.1 for Windows.
  

Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти