No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало


Login Invoice Manager

  Login Invoice Manager е предназначен за клиенти които желаят да фактурират динамично .
  Модулът е съобразен напълно с изискванията на новия ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

pic_fakturirane.JPG

    Поддържат се  всички необходими номенклатури за издаване на фактури, известия и протоколи към тях като: контрагенти, стоки и услуги, селища, видове документи, видове доставки, основания
за ставки ДДС и т.н. Добавени са функционални възможности за въвеждане на отстъпки по клиенти, групи клиенти, групи стоки, стоки и др.

pic_fakturirane2.JPG

     Поддържат се различни образци на издаваните документи, като видът им и съдържащите се реквизити се настройват динамично. При разрешен печат на къси фактури се следи за дължината
на документа и при възможност оригиналът и копието се отпечатват на една страница А4 формат.

pic_invoice.gif

Поддържа се и DOS печат към матричен принтер.

Разработeн e с Clarion 6.1 for Windows.

Допълнителна информация:

"Закон за данък върху добавената стойност"

"Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност"

Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти