No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало

ДЗЗД "РОСИНОР", гр. Варна
Булстат/ЕИК: 148095646
Ръководител: Елеонора Кантарджиева

Отчети за 2008 год.

Публикуване ГФО за 2008 г.Баланс
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за приходите и разходите
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за паричния поток
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за собствения капитал
Публикуване ГФО за 2008 г.Справка за оповестяване на счетоводната политика
Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти