No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
English
 
Начало

"Амор-Мариго Росини" ООД, гр. Велинград, ул. Раковска 6
Булстат/ЕИК: 112600107
Ръководител: Николина Цанева Цанева

Отчети за 2008 год.

Публикуване ГФО за 2008 г.Баланс
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за приходите и разходите
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за паричния поток
Публикуване ГФО за 2008 г.Отчет за собствения капитал
Публикуване ГФО за 2008 г.Справка за оповестяване на счетоводната политика


Отчети за 2007 год.

Публикуване ГФО за 2007 г.Баланс
Публикуване ГФО за 2007 г.Отчет за приходите и разходите
Публикуване ГФО за 2007 г.Отчет за паричния поток
Публикуване ГФО за 2007 г.Отчет за собствения капитал
Публикуване ГФО за 2007 г.Справка за оповестяване на счетоводната политика
Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти