Специализиран бизнес софтуер http://www.logintechnology.com No flash
Please install FLASH plugin
Software development and web design Софтуер от Login Technology
 
 
English
 
Начало

НД " МИКАЕЛА 59", гр. Варна
Булстат/ЕИК: 103792992
Ръководител: Боян Костадинов

Отчети за 2007 год.

pic_pdf36.jpgБаланс
pic_pdf36.jpgОтчет за приходите и разходите
pic_pdf36.jpgОтчет за паричния поток
pic_pdf36.jpgОтчет за собствения капитал
pic_pdf36.jpgСправка за дълготрайните активи
pic_pdf36.jpgСправка за вземанията, задълженията и провизиите
pic_pdf36.jpgСправка за притежаваните ценни книжа
pic_pdf36.jpgСправка за участията в капиталите на други предприятия
pic_pdf36.jpgСправка за приходите и разходите от лихви
pic_pdf36.jpgСправка за извънредните приходи и разходи
pic_pdf36.jpgСправка за финансовите резултати
pic_pdf36.jpgСправка за данъци от печалбата върху временни разлики
Специализиран бизнес софтуер | Фактуриране | Заложна къща | Кредити | Бензиностанции | Фискални сервизи
Недвижими имоти | Уеб помощник | ВИП клиенти | Охрана и СОД | Анализи СМР | Модул за защита
Счетоводни услуги | Изисквания за публикуване на ГФО | Заявка за публикуване на ГФО | Публикувани отчети
За Нас | Решения | Клиенти | Партньори | Услуги | Поддръжка | Контакти